Læge med filer
Klinisk sh.png

UVC-LYS MED DOKUMENTERET EFFEKT

Hverken bakterier eller vira, som fx. SARS-CoV-2 også kendt som COVID-19 eller coronavirus, kan overleve 5 minutter i en GC Healthcare Rensestation. Det kan de ikke grundet vores UVC. Når et objekt smittet med virus bestråles med vores UVC-lys, bliver RNA’et (arvematerialet) i dette virus effektivt nedbrudt, så det ikke længere kan gøre mennesker syge. Effekten af vores UVC-lys har vi fået dokumenteret gennem en test udviklet af anerkendte, danske forskere i samarbejde med bl.a. Novo Nordisk og SSI.

GCHC_lab2.png

BAGOM TESTEN AF VORES RENSESTATIONER

Vi har fået vores UVC-lamper i Rensestationerne testet på levende CV-2 ved hjælp af RT qPCR teknologi og målingerne har vist at CV-2 har en D90 værdi på omkring 250 J/m2.

Hvordan virker RT qPCR testen?

Vi måler på SARS-CoV-2 arvemateriale (RNA). Det gør vi fordi, at UVC virker ved at danne dimerer og nedbryde virussets RNA. Der er to versioner af testen. Én til at evaluere effekten af UVC-produkter og en anden til at måle, om der er SARS-CoV-2 virus på overflader i bygninger, som dermed kan udgøre en smittekilde.

Hvor sikker er testen?

Man kan måle 5 ul af en spytprøve fortyndet 1:80.000, så testen er ekstremt følsom og giver ikke falsk positive resultater. Til evaluering af UVC er den også meget præcis, dog med en risiko for at undervurdere effekten af bestrålingen, da der potentielt godt kan være nogle skader på virussets kappe, som vi ikke kan måle.


Hent pdf med alle detaljer om testen: